Menu

De leden van het Natural stone instituut gaan ermee akkoord bij hun benoeming de volgende ethische code na te leven :

Het vervaardigen en installeren van natuursteen op maat moet voldoen aan de standaardnormen van de beroepsfederatie en andere natuursteenbedrijven, zoals opgenomen in het Dimension Stone Design Manual van het Natural Stone Institute en andere technische publicaties, en moet gepaard gaan met een hoffelijke en professionele klantenbediening. Om deze doelstellingen te bereiken verbinden wij ons ertoe de volgende principes en beleidsvoeringen in acht te nemen :

* Onze belangrijkste doelstelling is een gelukkige en tevreden klant, ongeacht of hij huiseigenaar, gebouweigenaar of professioneel designer is.

* We doen zaken overeenkomstig eerlijke een eerbare concurrentiemaatstaven.

* Eerlijkheid, integriteit, kwaliteit en professionalisme zijn de leidmotieven van onze bedrijfsfilosofie.

* Hoge standaardnormen inzake gezondheid, veiligheid en productkwaliteit maken deel uit van elke installatie.

* We gaan op billijke wijze om met klanten, en met onze werknemers, onze onderaannemers en onze leveranciers.

* We moedigen onderzoek aan voor de ontwikkeling van nieuwe materialen, technieken, werktuigen, en uitrusting, en voor de verbetering van de methode van natuursteenbewerking en de installatie ervan.

* We begeleiden en geven ondersteuning in de verwerking van de productkennis aan onze klanten (aannemers, keuken- en badkamerinstallateurs, architecten, designers en huiseigenaars) en klanten van onze bedrijven, vóór, tijdens en na de installatie.

* We streven ernaar in de natuursteennijverheid een geest van samenwerking te promoten.

Deze verantwoordelijkheden onderschrijven we plechtig en uit vrije wil, en we zijn ervan bewust dat dit blijvende voorwaarden zijn tot onze verplichtingen, en er ook deel van uitmaken, als Leden van het Natural Stone Institute.

 

 

 

Natural Stone Institute